Sprzedaż i przetwórstwo hutniczych wyrobów płaskich

Jakość

Potwierdzona uzyskaniem w październiku 2002 roku certyfikatem EN ISO 9001-2000 przyznawanym firmie przez TÜV również w kolejnych latach. Potwierdzona certyfikatem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Pewność

Poprzez terminowe dostawy oraz zagwarantowanie zapasów buforowych firmom produkcyjnym. Potwierdzona Medalem Europejskim przyznanym firmie w 2004 roku.

Zaufanie

Ugruntowane poprzez stabilne relacje firmy z dostawcami i klientami. Wiarygodność gwarantowana rekomendacją Bussines Centre Club.

Certyfikaty

certyfikat TUV 2certyfikat Medal europejski